מודעות פרסומת

כתיבה עסקית – מבני מכתבים- עברית

מבנה מכתב רשמי    

<שם האדם הכותב>                                            או                <שם הארגון>


<תאריך עברי>
<תאריך לועזי>
סימוכין: <מס' המכתב>


לכבוד: <שם הנמען, תפקיד>
<שם הארגון>
< כתובת>
<טלפון>

                                               
שלום רב,

                                                 הנדון: <נושא המכתב>


<גוף המכתב>

בכבוד רב,
<שם פרטי ומשפחה>
< תפקיד, מחלקה (רק אם נשלח מארגון)>

העתקים:
מצורפים:

מכתב פרידה לעובדים בארגון עקב סיום תפקיד (אי מייל)         

שלום, 

בסוף החודש הקרוב אני מסיימ/ת את תפקידי במחלקת <שם המחלקה> וב<שם הארגון>. 

מחליפי בתפקיד הוא <שם המחליף>.

לאחר תקופה של x שנים אני יוצא/ת לדרך חדשה אבל נשאר לי מקום חם בלב ל<שם הארגון> ולמחלקת <שם המחלקה>. 

ברצוני להודות לכם על שיתוף הפעולה, העזרה והיחס האדיב שזכיתי לו מכם במהלך עבודתי כאן.


אני מאחל/ת ל<שם המחליף> הצלחה בתפקיד ומקווה שיזכה להמשך שיתוף פעולה.

בברכה,

<שם>

<מחלקה>

הזמנה לראיון      

                                                                                                <תאריך עברי>
<תאריך לועזי>
מספרנו: <סימוכין>

לכבוד:
<שם>
<כתובת>
<טלפון>

שלום רב,

הנדון: הזמנה לראיון קבלה לתפקיד <המשרה המוצעת>
פנייתך מיום xx/xx/xxxx

תודה על פנייתך אל ארגוננו.

הנך מוזמן לראיון אישי עם <מר/גב' שם, תפקיד>, שייערך בתאריך xx/xx/xxxx, בשעה xx:xx, ב<מקום>.

אנא הבא איתך <המלצות, תעודות>.

נבקשך לדייק.

נא אשר הגעתך בטלפון: <מס' טלפון>.

בכבוד רב,
<שם>
<תפקיד, מחלקה>


מכתב המלצה על עובד   

                                                     
תאריך לועזי
תאריך עברי

מספרנו:
לכבוד: <שם הנמען>
<שם הארגון>
<כתובת>


א.ג.נ,
שלום רב,

הנדון: המלצה על עובד
אנו מאשרים כי מר/גב' <שם העובד>, מס' זהות: <מס' ת"ז>, עבד בארגוננו בתקופה שבין התאריכים <תאריך התחלה> עד ל- <תאריך סיום> .
במסגרת עבודתו/ה שימש/ה כ<שם התפקיד>.
הוא/היא ביצע/ה את עבודתו/ה ב<מקצועיות/יסודיות/אחריות/וכד'> והפגין ידע רב בתחום <תחום העבודה>.
במסגרת עבודתו/ה היה/תה ממונה על <מס'> עובדים.
יחסי האנוש שלו/ה עם העובדים היו טובים ואופיינו ב<שיתוף פעולה/אדיבות/התחשבות בזולת/ וכד'>.
יחסיו עם הממונים היו מקצועיים, תוך נכונות לבצע כל משימה במומחיות רבה.

מר/גב' <שם העובד> הפסיק/ה את עבודתו בארגוננו עקב <סיבת העזיבה>.
אנו ממליצים עליו לתפקיד <התפקיד אליו מבקש להתקבל> ומאחלים לו/ה הצלחה.

בכבוד רב,
שם הממליץ
תפקיד בארגון, מחלקה 

מכתב התפטרות      

                           <שמך>

                          <כתובת, עיר, מיקוד, טלפון, אי מייל>

<תאריך>

לכבוד: <שם הנמען>

           <תפקיד>

<שם החברה>

<כתובת>

<עיר, מיקוד>

אל <שם הנמען> הנכבד,

בצער רב/בלב כבד אני מגיש בזאת את התפטרותי.

<תיאור הסיבה שהביאה להתפטרות בצורה עדינה ומנומסת>.

יומי האחרון ב<שם החברה> יהיה ב- xx ב<חודש> <שנה>. 

אשמח להיפגש עימך על מנת לדון בהעברת התפקיד למחליפי.

אני מאחל ל<שם החברה> ולעובדיה הצלחה רבה בשנים הבאות.

בכבוד רב,

<שמך>

<תפקידך> 

מכתב נלווה לקורות חיים + דרישת שכר  

                                                                                                                                                                                                                   <שמך>                                                  

                                                                                                                                                                                                                                   <כתובתך>                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   <טלפון, דואר אלקטרוני>                                                 

                                                                                                                                                                                                                                   <תאריך>                                                 

לכבוד: <שם הנמען, תפקיד>

<מחלקה>

<שם החברה>

<כתובת>

שלום רב,

בעקבות מודעת הדרושים לתפקיד <שם התפקיד>, שהתפרסמה ב<שם מקום הפרסום> בתאריך <תאריך הפרסום>, ברצוני להגיש את קורות החיים שלי ולהציע את עצמי לתפקיד זה.

הנני רואה את עצמי כמתאים לתפקיד זה מאחר שאני בעל ניסיון של <מס' שנות ניסיון> שנים בתחום זה וכישוריי עונים במדויק על דרישות התפקיד שציינת.

על פי בקשתכם במודעה, להלן השכר המבוקש על ידי לתפקיד זה: השכר נע החל מ<השכר המינימלי המבוקש> ש"ח עד <השכר המקסימלי המבוקש> ש"ח. דרישה זו נתונה לשינויים בהתאם להגדרת סמכויותי בתפקיד, התנאים וההטבות הנלוות לו.

אשמח לתאם עימך מועד לראיון.

אם יש לך שאלות או ברצונך לזמן אותי לראיון, אנא צור איתי קשר באמצעות טלפון מס' <מס' טלפון> או בדואר אלקטרוני שכתובתו: <אי-מייל>.

מצ"ב קורות החיים שלי.

אשמח לשמוע ממך.

בברכה,

<שמך>  

מכתב דחיית מועמד לעבודה    

                                                                                                     
תאריך עברי
תאריך לועזי
מספרנו: x

לכבוד: <שם המועמד>
<כתובת, עיר, מיקוד>

מר/גב' <שם משפחה> היקר/ה,

הנדון: הצעת מועמדות לתפקיד <שם התפקיד>

אנו מודים לך על הצעת מועמדותך והשתתפותך בראיון שנערך ביום .

לצערנו, אין בארגוננו משרה פנויה ההולמת את כישוריך כרגע, אולם אנו שומרים את פרטיך
במאגר המועמדים לעבודה בארגוננו; ואם תתפנה משרה מתאימה, נפנה אליך.

אנו מאחלים לך הצלחה.

בכבוד רב,
< שם >
< תפקיד, מחלקה>

מכתב תלונה על מוצר או שירות לקוי

לכבוד: שם החברה

לידי: שם האדם המטפל בתלונה (אם יש), מחלקה

הנדון: תלונה על שם המוצר/ השירות לגביו מוגשת התלונה

בתאריך xx/xx/xxxx שם הארגון הזמין/ רכש/ קיבל את שם המוצר, הדגם מחברתכם.

להפתעתנו, בעת פתיחת האריזה/ הרכבת המוצר/ הפעלת המוצר/ וכד' גילינו שתיאור הפגם/ תקלה/ וכד' במוצר.

נבקשכם לבדוק את העניין.

תודה על התייחסותכם לפנייתנו.

                                                            בכבוד רב,

                                                           שם המתלונן

                                                        תפקיד, מחלקה

מכתב תודה (לסיום שנה)      

לכבוד:

<שם האדם, תפקיד>

<מחלקה>

<שם הארגון>

לקוח יקר,

אנו מודים לך על האמון שנתת בנו בשנה שחלפה ועל תרומתך להצלחתנו.

מקווים שגם אנו תרמנו להצלחתך.

בפתחה של שנת xxxx נאחל לך שנת עסקים פוריה, שבה תמשיך לצמוח ולהתפתח.

בברכה,

משפחת <שם הארגון>

                                                                                 <תאריך לועזי: xx.xx.xxxx>
<תאריך עברי>

לכבוד: <שם המכותב>
<כתובת: רחוב, עיר, מיקוד>

שלום רב,

הרינו להביא לתשומת ליבך כי נכון למועד מכתב זה, לא התקבל תשלום עבור <תיאור המוצר/עסקה> על סך <סכום>.

הינך מתבקש/ת לשלם מיידית את הסכום הנ"ל, באמצעות כרטיס אשראי, בטלפון: xx-xxxxxxx, או לשלוח המחאה לפקודת <שם העסק>, לכתובת <כתובת העסק: שם, רחוב, מס', עיר, מיקוד>.

אם כבר הסדרת את התשלום, אנא ראה/י מכתבנו זה כמבוטל.

להבהרות נוספות באפשרותך להתקשר אלינו לטלפון: xx-xxxxxxx, בימי x-x, בין השעות xx:xx-xx:xx.


בכבוד רב,
<שם איש הקשר>
<מחלקה>
<שם הארגון>

מכתב תנחומים

תאריך עברי

תאריך לועזי

סימוכין

לכבוד

<שם>

<רחוב, מס'>

<עיר, מיקוד>

שלום רב,

קיבלנו את הודעתך על מות <שם הנפטר> ז"ל.

אנו משתתפים בצערך ומבטלים את <השירות/מנוי/אחר>.

בהתאם לכך, תישלח אליך המחאה על סך < סכום> ש"ח.

ההמחאה תונפק לפקודת הנפטר וזאת משום שעפ"י החוק לא ניתן לשנות את שם הנפרע ללא צו ירושה, צו קיום צוואה, צו מנהל עיזבון, או אסמכתא חוקית אחרת.

אם תועבר לנו אחת האסמכתאות הנ"ל, נוכל לשנות את שם המוטב המצוין בהמחאה לשם היורש החוקי.

הליך ההחזר אורך עד <משך ההחזר>.

אנו מקווים שלא תדע עוד צער.

בכבוד רב,

<שם השולח>

<תפקיד, מחלקה>

מודעות פרסומת

האישה שלא מפסיקה לגדול

טניה אנגוס בת ה- 30 מנבדה, ארה"ב, סובלת מאקרומגליה, מחלה הנגרמת מעודף בהורמון הגדילה.
טניה לא מפסיקה לגדול, גם לגובה וגם לרוחב, וכעת היא בגובה 1.98 מטר ושוקלת 215 ק"ג.
ההפרעה אקרומגליה היא הפרעה נדירה שבה יש רמה גבוהה מדי של הורמון הגדילה בגוף.
רק לפני 12 שנים, כשהיתה טניה בת 18, היא השתתפה בתחרות ביקיני ונראתה בהחלט טוב. רק שמאז היא לא הפסיקה לגדול לאורך ולרוחב וכעת היא רחוקה מללבוש ביקיני וללכת על החוף כמו בחורה נורמלית. 

מלבד המראה החיצוני לטניה נגרם סבל רב מהמחלה: כל מערכות הגוף שלה מושפעות מהגדילה וצריכות כל הזמן להתאים עצמן לגודל החדש, לכן היא סובלת מכאב כרוני. גם התרופות שהיא לוקחת גורמות לתופעות לוואי.
טניה ישנה במיטה מיוחדת לגודל שלה ולא יכולה לאכול באופן חופשי בכל פעם שהיא רוצה. בגלל כל מיני גורמים היא צריכה לאכול רק בזמנים מסויימים ורק בכמויות מסוימות.
המחלה שלה נגרמה מגידול לא סרטני שיושב על בלוטת יותרת המוח וגורם לה להפריש את הורמון הגדילה בכמויות גדולות מדי.
לצערה ולצער הקרובים שלה היא אינה יכולה לעשות ניתוח להסרת הגידול מכיוון שניתוח כזה עלול לגרור סיבוכים ולגרום למותה .

עדכון:
בתאריך 14 בינואר 2013 נפטרה טניה אנגוס בגיל 35 בלבד כתוצאה מבעיות בליבה. יהי זכרה ברוך. קישור לאתר שלה שכעת משמש כאתר לזיכרה.

בילויים ואטרקציות בלונדון בחינם

לונדון נחשבת לאחת מהערים היקרות בעולם, אבל גם לאחת מהיפות שהכי כיף לטייל בהן. אז כשאתם מגיעים ללונדון, יש כמה אטרקציות בחינם שאפשר להנות מהן ולחסוך קצת:

ceremony of the keys – טקס המפתחות   

טקס המפתחות המלכותי, Ceremony of the keys, הוא טקס נעילת מצודת לונדון (London Tower) והוא מתקיים מדי לילה בשעה 21:53 בדיוק, במשך 700 שנה, מבלי לפספס אף פעם!
חשיבות הטקס היא השמירה על אוצרות משפחת המלוכה ותכשיטי הכתר שנמצאים שם.
הכניסה אל הטקס היא בחינם, אבל יש צורך להירשם מראש ולקבל כרטיסים.
את הכרטיסים ניתן להזמין על ידי מכתב בלבד לכתובת שרשומה באתר (לא בפקס ולא באימייל). במכתב יש לכתוב את שמות המשתתפים והתאריכים בהם תרצו לצפות בטקס ולצרף מעטפה מבויילת בבולים בריטיים לצורך החזר תשובה ומשלוח כרטיסים (אם יש מקום).
מכיוון שבבתי הדואר בישראל אין אפשרות לרכוש בולים בריטיים, יש שתי אפשרויות להשיג מעטפת החזר מאנגליה:
האפשרות הראשונה היא לרכוש שוברי תשובה בינלאומיים (International Replay Coupons) בסניפי הדואר בישראל. מניסיוני האישי לא בכל הסניפים ניתן להשיג את השוברים הנ"ל לכן כדאי להתקשר קודם ולברר.
לפי אתר הדואר, השוברים יהיו קיימים עד סוף שנת 2013.
האפשרות השנייה היא לשלם מראש על מכתב שנשלח מלונדון לישראל באתר הדואר המלכותי של בריטניה (Royal Mail).
באתר זה תצטרכו לבחור באפשרות Sending mail> International delivery> airmail.
עיקבו אחרי ההוראות באתר והדפיסו מעטפה שעליה יהיה כתוב ששילמתם מראש (prepaid) או לחלופין הדפיסו על עמוד רגיל, הדביקו על המעטפה והכניסו אותה אל המכתב שאתם שולחים אל משרד הטקס של המפתחות.
את מכתב ההרשמה צריך לשלוח שלושה חודשים מראש בגלל הפופולריות הרבה של הטקס.

לטקס צריך להגיע ב 21:30, לא דקה אחרי ואסור לצלם. 

האתר של ה- Ceremony of the keys 

הבתים של המפורסמים בלונדון   

באתר הבא תוכלו להירשם לסיור בחינם בלונדון. ברגע שהסיורים נקבעו, הם מתקיימים בכל מזג אוויר.
מדובר בסיור רגלי בן כשלוש שעות שאותו מדריך אדם מקומי באנגלית שהוכשר על ידי החברה בו תוכלו להכיר ולשמוע על כל האנשים הגדולים והמפורסמים שהשפיעו על ההיסטוריה של לונדון, החל מאדוארד המוודה ועד וינסטון צ'רצ'יל.
הסיורים הם בחינם והמדריכים מרוויחים את משכורתם מטיפים בלבד. המדריכים אינם לוחצים על המטיילים להשאיר טיפ וכל מטייל יכול להשאיר טיפ כראות עיניו.
הסיורים מתקיימים ברחבי הלונדון ותוכלו להכיר דרכם את האנשים הגדולים שחיו והשפיעו בלונדון המלכותית ולבקר בבתים שבהם הם גרו, עבדו, אכלו, שיחקו וכו'. קישור לאתר 

מוזיאון המדע של לונדון

מוזיאון המדע מומלץ לטיול בלונדון עם הילדים. אתר מוזיאון המדע בלונדון 
תוכלו לראות בו מטוסים, מכוניות, דגמים של מנועים מתקופות קודמות ואת אוסף המכשירים המדעיים של המלך ג'ורג' השלישי מתקופת המאה ה- 18.
אטרקציות מרכזיות במוזיאון הם מנוע הסילון הראשון, שחזור מודל ה- DNA של פרנסיס קירק וג'יימס ווטסו ומיצגים אינטראקטיביים רבים. 

כלבו סלפרידג'ס   

אם אתם אוהבים לטייל בבתי כלבו ענקיים ומרשימים, שיש להם גם היסטוריה, כדאי לכם לבקר בכלבו סלפרידג'ס.
סלפרידג'ס הוא הכלבו שהוקם על ידי הארי גורדון סלפרידג' ב-15 במרץ 1909.
מר סלפרידג' הגיע ללונדון מארה"ב ביחד עם אשתו וילדיו והחליט להקים ברחוב אוקספורד כלבו גדול שישנה את כל חוויית הקניות ממטלה מעיקה להרפתקה מהנה.
באותם ימים התפיסה שלו היתה מהפכנית ושינתה את הרגלי הקנייה שהיו מושרשים חזק מאד בקרב קונים בכל רחבי העולם.
קודם כל הוא שינה את תצוגת המוצרים, הביא אותם לקידמת החנות כך שכל לקוח יוכל להתרשם ממגוון המוצרים שיש בחנות בעצמו, במקום לבקש מהמוכרן שיראה לו אותם אחד אחד, כשהם מוחבאים בתוך ארון או שידה.
את מחלקת האיפור והבשמים העביר סלפרידג' לקומה הראשונה, שם הם היו גלויים לעיני כל אישה ואיש שבאו לבקר. עד אז נשים היו מסתירות את מוצרי האיפור שלהן מתוך מבוכה. היום אפשר למצוא בכלבו מוצרי איפור ובישום יוקרתיים מאד לצד מוצרים שמחיריהם שווים לכל כיס.
את טכניקות המכירה של סלפרידג' אימצו בתי כלבו אחרים וכמו שאתם בטח יודעים, זו השיטה המקובלת היום למכירות בבתי כלבו וחנויות גדולות.
חלונות הראווה של הכלבו מעוצבים כיצירות אמנות ומהווים מוקד משיכה לתיירים עד היום. הם מצולמים למגזיני אופנה נחשבים ברחבי העולם כמו Vouge, Dwell, Icon, Frame Magazine, Creative Review, Hungarian Stylus Magazine, Design week, Harper's Bazzr, New York Times, WGSN ועוד. גם בלוגים ואתרי אינטרנט רבים מפרסמים תמונות של חלונות הראווה המיוחדים של סלפרידג'.
בקומה הראשונה ישנו גם ה- Foodhall, היכל האוכל, שם תוכלו למצוא דוכנים של אוכל בסגנונות שונים, לאכול במקום או להצטייד במנות take away. יש גם דוכן שמוכר אוכל כשר ליהודים, שם תמצאו חומוס, פלאפל ועוד. אם תמשיכו להסתובב תגיעו למחלקה שלמה של ממתקים שמעוצבת באופן מרשים מאד, ותוכלו למצוא שם את הפסל של מר סלפרידג' מכוסה בסוכריות ג'לי בלי. 

כתובת: רחוב אוקספורד 400, לונדון. תחנת רכבת תחתית קרובה: Bond Street.

שמלות מגבינה

אמנם זאת לא מחווה לחג שבועות, אבל זה קרה בדיוק בזמן: תצוגת אופנה יוצאת דופן נערכה לפני כמה ימים בעיר בת' שבאנגליה, של שמלות, אביזרים ואפילו נעליים שעשויים מגבינה.

הסטודנטים לאופנה וטקסטיל באוניברסיטת בת' ספא (Bath SPA) בילו יותר מ-1000 שעות בהכנת חמש שמלות מגבינה והשתמשו בטון גבינה. הם השתמשו בשלושה סוגי גבינות אנגליות: Pilgrims Choice Vintage, Extra Mature ,Red .Leicester

את ההשראה לבגדי הגבינה הם לקחו מליידי גאגא שלבשה פעם שמלה עשויה מפרוסות בשר.