ברירת-מחדל  |  
פינת הגאדג'טים והמתנות המקוריות  |  מזג האוויר בישראל  |  

חיפוש באתר:
Custom Search
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

עיקבו אחרינו ב-Pinterest
 

המילון הגדול של ראשי תיבות וקיצורים מקובלים בצ'אטים, פורומים וקבוצות דיון באנגלית.

התרגום נכתב בלשון זכר, אך כמובן שהכוונה היא גם לנקבה.

נשמח לקבל משוב, קיצור חדש או הצעה חדשה לתרגום.

קיצור משמעות תרגום 
ADN Any day now  בכל יום מעכשיו                                                             
AFAIK As far as I know  ככל שאני יודע
AFK Away from keyboard הרחק מהמקלדת 
ARE Acronym-rich environment  סביבה עשירה בראשי תיבות
A/S/L? Age/sex/location? גיל/מין/מיקום? 
B4 Before לפני
B4N Bye for now  להתראות בינתיים
BAK Back at the keyboard  חזרתי למקלדת
BBIAB Be back in a bit  אחזור תוך שניה (תרגום חופשי לרוח הדברים)             
BBL Be back later  אחזור מאוחר יותר
BEG Big evil grin  גיחוך גדול מרושע
BFD Big fucking deal  בזלזול: "ממש עניין גדול"
BFN Bye for now  להתראות לבינתיים
BG Big grin  גיחוך גדול
BIOYIOP Blow it out your I/O port  
BL Belly laughing  צחוק מהבטן
BOTEC Back-of-the-envelope calculation  
BRB Be right back  מייד אחזור
BTA But then again  אבל אז שוב
BTW By the way  דרך אגב
BWL Burst With Laughter  התפרצות צחוק          
BWTHDIK But what the heck do I know...?  אבל מה לעזאזל אני יודע?
CU See you  להתראות
CUL See you later  להתראות מאוחר יותר
CUL8ER See you later  להתראות מאוחר יותר
CYA Cover your ass  כיסוי תחת
CYO See you online  להתראות און ליין
DBA Doing business as  עושה עסקים כמו
DGAF Don't give a fuck  
DFLA Disenhanced four-letter acronym   
DL Dead Link  קישור מת
DIY Do it yourself עשה זאת בעצמך
DIKU Do I know you?  האם אני מכיר אותך?
DITYID Did I tell you I'm distressed?  האם אמרתי לך שאני מוטרד?
DQMOT Don't quote me on this  אל תצטט אותי בזה
EG Evil grin  גיחוך מרושע
EMFBI Excuse me for butting in  סלח לי על ההתערבות
EOM End of message  סוף ההודעה
EOT End of thread  סוף הדיון
ETLA Extended three-letter acronym that is, an FLA  הרחבה של ראשי תיבות בעלי ארבע אותיות
F2F Face to face  פנים מול פנים
FAQ Frequently-ask questions  תשובות לשאלות נפוצות
FISH First in, still here  ראשון בפנים, עדיין כאן
FLA Four-letter acronym  ראשי תיבות בעלי ארבע אותיות
FMTYEWTK Far more than you ever wanted to know  הרבה יותר מאשר רצית לדעת אי פעם
FOMCL Falling off my chair laughing  נופל מהכיסא מרוב צחוק
FUBAR Fucked up beyond all repair or recognition  
FUD Fear, Uncertainty, and Doubt  פחד, חוסר ודאות וספק
FWIW For what it's worth  בשביל מה זה טוב
FYI For your information  לידיעתך
G Grin  גיחוך
G2G Got to go  צריך ללכת
GA Go ahead  קדימה
GAL Get a life  השג לך חיים
GD&R Grinning, ducking, and running  מגחך, מתכופף ורץ
GG Good game משחק טוב
GIWIST Gee, I wish I'd said that  יו, הלוואי והייתי אומר את זה
GMTA Great minds think alike  מוחות גדולים חושבים דומה
GOL Giggling out loud  מגחך בקול רם
GOOH Get out of here לך מכאן (בסלנג: "אתה לא רציני")
GTRM Going to read mail  הולך לקרוא דואר
HTH Hope this helps  מקווה שזה עוזר
IAC In any case  בכל מקרה
IANAL I am not a lawyer  אני לא עורך דין
IC I see  אני מבין
IDK I don't know  אני לא יודע
IHA I hate acronyms  אני שונא ראשי תיבות
IIRC If I recall/remember/recollect correctly  אם אני זוכר נכון
ILU / ILY I love you  אני אוהב אותך
IM Immediate/ instant message  הודעה מיידית / מהירה
IMAO In my arrogant opinion לפי דעתי היהירה
IMHO In my humble opinion  לעניות דעתי
IMing Chatting with someone online usually while doing other things such as playing trivia or other interactive game  צ'יטוט עם מישהו תוך כדי עשיית משהו אחר כמו משחק טריוויה או משחק אינטראקטיבי אחר
IMNSHO In my not so humble opinion  לדעתי הלא כל כך צנועה
IMO In my opinion  לפי דעתי
IOW In other words  במילים אחרות
IPN I'm posting naked  אני מפרסם עירום
IRL In real life  בחיים האמיתיים
IYSWIM If you see what I mean  אם אתה מבין למה אני מתכוון
JBOD Just a bunch of disks   רק אוסף של דיסקים
JIC Just in case  רק במקרה ש...
JK Just kidding  רק צוחק
KOTC Kiss on the cheek  נשיקה בלחי
KWIM? Know what I mean?  מבין למה אני מתכוון?
L8R Later  מאוחר יותר
LD Later, dude  מאוחר יותר, חבר
LDR Long distance relationship מערכת יחסים מרחוק
LLTA Lots and lots of thunderous applause  הרבה הרבה מחיאות כפיים רועמות
LMAO Laugh(ing) My Ass Off  צוחק....
LMHO Laugh my head off צוחק 
LMLYG Let Me Let You Go  תן לי לתת לך ללכת
LOL Laugh(ing) Out Loud  צוחק בקול רם
LTM Laugh to myself  צוחק לעצמי
LTR Long-term relationship  יחסים לטווח ארוך
LULAB Love you like a brother  אוהב אותך כמו אח
LULAS Love you like a sister  אוהב אותך כמו אחות
MorF Male or female  זכר או נקבה
MOSS Member of the same sex  חברים מאותו מין
MOTOS Member of the opposite sex  חברים מהמין השני
MUSM Miss you so much  מתגעגע אליך כל כך
MVP Most Valuable Player  
NM Not much  לא כל כך
NFG No fucking good  לא טוב
NFW No feasible way or no fucking way  בשום פנים ואופן
NIFOC Naked in front of computer  ערום מול המחשב
NP or N/P No problem  אין בעיה
NRN No response necessary  אין צורך בתגובה
OIC Oh, I see  או, אני רואה
OLL Online love  אהבה און ליין
OMG Oh my god אוי אלוהים שלי
OTF Off the floor נפלתי  על הרצפה
OTOH On the other hand  מצד שני
OTTOMH Off the top of my head  לא בראש מעייני
PANS Pretty awesome new stuff   חומר נפלא חדש
PCMCIA People can't master computer industry acronyms  אנשים לא יכולים להתמחות בתעשיית ראשי התיבות במחשב
PEBCAK Problem exists between chair and keyboard  קיימת בעיה בין הכיסא למקלדת
PIBKAC Problem is between keyboard and chair  בעיה בין המקלדת לכיסא
PITA Pain in the ass  קוץ בישבן
PMFJIB Pardon me for jumping in but...  סלח לי על ההתערבות אבל...
::POOF:: Goodbye (leaving the room  להתראות (עוזב את החדר)
POS Parent over shoulder  הורה מעבר לכתף (נא לשנות נושא)
POTS Plain old telephone service  שירות הטלפון הפשוט והישן
PU That stinks!  זה מסריח!
RL Real life  החיים האמיתיים
ROR Raffing out roud  צוחק בקול
ROTFL Rolling on the floor laughing  מתגלגל על הרצפה מצחוק
ROTFLMAO Rolling on the floor laughing my ass off  
ROTFLMAOWPIMP Rolling on the floor laughing my ass off while peeing in my pants  מתגלגל על הרצפה ומשתין מרוב צחוק
ROTFLMBO Rolling on the floor laughing my butt off  
RPG Role-playing games  משחק תפקידים
RSN Real soon now  ממש בקרוב עכשיו
RTFM Read the fucking manual  קרא את ההוראות המז****ת
RYO Roll your own   גלגל את שלך (כתוב את התכנית שלך, נובע מגלגול טבק בנייר)
S4L Spam for life   דואר זבל לכל החיים
SHCOON Shoot hot coffee out of nose  
SEG S***-eating grin  
SF Surfer-friendly  ידידותי לגולש
SNAFU Situation normal, all fucked up  סיטואציה נורמלית, הכל השתבש
SO Significant other  אחר משמעותי
SOHF Sense of humor failure  כישלון בחוש הומור
SOL Smilling out loud or shout out of luck  מחייך בקול או צועק
SOMY Sick of me yet?  נמאס לך כבר ממני?
STFW Search the fucking Web  מחפש ברשת המז***ת
STW Search the Web  מחפש ברשת
TAFN That's all for now  זה הכל לבינתיים
TANSTAAFL There ain't no such thing as a free lunch  אין ארוחה חינם
TFH Thread from hell  דיון מהגיהנום
TGIF Thank God it's Friday  תודה לאל שהיום יום שישי
THX Thanks  תודות
TIA Thanks in advance   תודה מראש
TIO Turn it off  
TL;DR Too long ; didn't read  
TLA Three-letter acronym  ראשי תיבות בעלי שלוש אותיות
TLK2UL8R Talk to you later  אדבר איתך מאוחר יותר
TMI Too much information  יותר מדי מידע
TOPCA Til our paths cross again   עד שדרכינו יצטלבו שוב
TPTB The powers that be  
TTFN Ta-Ta for now  
TTT Thought that, too   חשבתי כך גם כן
TTYL Talk to you later  אדבר איתך מאוחר יותר
TU Thank you  תודה לך
UAPITA You're a pain in the ass  אתה קוץ בישבן
UW You're welcome  אתה מוזמן
VBG Very big grin  גיחוך גדול מאד
WDALYIC Who died and left you in charge?  מי מת והשאיר לך את האחריות?
WFM Works for me  עובד בשבילי
WIBNI Wouldn't it be nice if  האם זה לא יהיה נחמד אם...
WRT With respect to  בכבוד ל...
WT? What/who the ?  מה / מי ה...?
WTFO What the Fuck! Over!  
WTG Way to go!  
WTGP? Want to go private?  רוצה ללכת לפרטי?
WU? What's up?  מה קורה?
WUF? Where are you from?  מהיכן אתה?
WYSIWYG What you see is what you get  מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל
YMMV Your mileage may vary.  
YMIA You're welcome in advance


 
 אתה מוזמן מראש 
YO Years old  Go Back  Print  Send Page